Chứng chỉ SSL

SSL CERTIFICATE

Secure Sockets Layer (SSL) is a standard security technology for establishing an encrypted link between a server and a client—typically a web server (website) and a browser, or a mail server and a mail client (e.g., Outlook).

COMODO SSL CERTIFICATE

To choose a service package that suits your needs with the optimal budget, contact us for specific advice.


Comodo EssentialSSLComodo InstantSSLPositiveSSL UCC/SANUCC/SAN (DV)Comodo Multi-Domain EV SSLComodo EV SSL Positive SSL WildcardSSL Wildcard
Price (VND/Year)490,0001,150,0001,250,0003,800,0007,900,0002,990,0002,050,0004,890,000
SAN420,000VND/Year1,890,000VND/Year3,490,000VND/Year
Validation LevelDomain ValidationOrganization ValidationDomain ValidationOrganization ValidationExtended ValidationExtended ValidationDomain ValidationDomain Validation
Display on browserLock + httpsLock + httpsLock + httpsLock + httpsLock + https+ Business NameLock + https+ Business NameLock + httpsLock + https
Domains/SANs1 domain1 domain210 Unique domain210 Unique domains210 Unique domains1 domain1 domain1 domain
Wildcard SupportNoNoNoNoNoNoYesYes
CompabitilityMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile Device
ReissuanceFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissues
Encryption2048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA256
Encryption StrenghtUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bit
Warranty Level1 domain1 domain3 domains3 domains3 domains1 domain1 domain and all subdomain of it1 domain and all subdomain of it
SSL Warranty10,000$100,000$10,000$10,000$1,750,000$1,750,000$10,000$10,000$

GEOTRUST SSL CERTIFICATE PRICE

To choose a service package that suits your needs with the optimal budget, contact us for specific advice.


True BusinessID EV SANTrue BusinessID SANTrue BusinessID Multi-Domain WildcardTrue BusinessID Wildcard
Price (VND/Year)8,760,0006,950,00018,590,0008,250,000
SAN990,000VND/Year690,000VND/Year8,900,000VND/Year
Validation LevelExtended ValidationOrganization ValidationOrganization ValidationOrganization Validation
Display on browserLock + https + Business NameLock + httpsLock + httpsLock + https
Domains support/SANs99 Unique domains99 Unique domains20 Unique domains1 domain
Wildcard SupportNoNoYesYes
CompatibilityMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile Device
ReissuanceFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissues
Encryption2048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA256
Encryption StrenghtUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bit
Waranty Level5 domains5 domains3 domains1 domain and all subdomain of it
SSL Warranty1,750,000$100,000$100,000$100,000$

GLOBALSIGN SSL CERTIFICATE PRICE

To choose a service package that suits your needs with the optimal budget, contact us for specific advice.


ExtendedSSL EVOrganizationSSL WildcardDomainSSL Wildcard
Price (VND/Year)13,500,00019,500,00012,500,000
Validation Level
Extended ValidationOrganization ValidationDomain Validation
Display on browserLock + https+ Business NameLock + httpsLock + https
Support domainsSingle DomainSingle DomainSingle Domain
Wildcard SupportNoYesYes
CompatibilityMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile Device
ReissuanceFree unlimited reissuesFree unlimited reissuesFree unlimited reissues
Encryption
2048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA256
Encrytion StrengthUp to 256bitUp to 256bitUp to 256bit
Warranty Level
1 domain1 domain and all subdomain of it.1 domain and all subdomain of it.
 SSL Warranty1,750,000$100,000$10,000$

SYMANTEC SSL CERTIFICATE PRICE

To choose a service package that suits your needs with the optimal budget, contact us for specific advice.


Symantec Secure SiteSymantec Secure Site EV
Price (VND/Year)8,900,00015,550,000
SAN6,770,000VND/Year15,450,000VND/Year
Validation LevelOrganization ValidationExtended Validation
Display on browserLock + httpsLock + https + Business Name
Domains support/SANs20 Unique domains20 Unique domains
Wildcard SupportNoNo
CompatibilityMajor Browser & Mobile DeviceMajor Browser & Mobile Device
ReissuanceFree unlimited reissuesFree unlimited reissues
Encryption2048bit/SHA2562048bit/SHA256
Encrytion StrengthUp to 256bitUp to 256bit
Warranty Level1 domain1 domain
SSL Warranty100,000$1,750,000$

blogs

Landing page là gì? Làm sao để landing page hoạt động hiệu quả?

Đa số chủ doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ hay người quản lý của các tổ chức đều ý thức được tầm quan trọng của việc đưa hình ảnh thương hiệu xuất hiện trực tuyến. Thực tế, việc phát triển website hoặc tạo fanpage Facebook hầu như xuất hiện ở trong kế hoạch marketing của mọi doanh nghiệp.

Thiết kế website bệnh viện, phòng khám cao cấp

Bất kể doanh nghiệp nào muốn khai thác hết tiềm năng trong ngành của mình đều cần có sự hỗ trợ từ các nền tảng trực tuyến. Và các doanh nghiệp trong ngành y tế cũng không nằm ngoài danh sách này.

Thiết kế website ngân hàng chuyên nghiệp

Tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực mang đến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là điều không thể tránh khỏi trong khi ngày càng có nhiều ngân hàng ra đời và hoạt động.

PROJECT SHARING

Share with us basic requirements to get reasonable price quotation