Điều gì làm bạn trở nên khác biệt?

Điều gì làm bạn trở nên khác biệt?

Bạn có khả năng nhìn thấy một khoảng trống trên thị trường vừa sức mình để tấn công và đưa ra sản phẩm có tiềm năng rất lớn để phát triển trong khoảng trống thị trường đó. Tuy nhiên, không phải bạn là người duy nhất có ý định này. Vì cạnh tranh hiện nay rất khốc liệt cho nên các thị trường ngách được các công ty khởi nghiệp quan tâm rất nhiều. Vấn đề đặt ra là một khi có nhiều người cùng định hướng tiếp cận, bạn phải làm gì để trở nên khác biệt?

Đối với các thương hiệu mới, đây là một câu hỏi hóc búa mà các nhà quản trị sớm muộn cũng phải đối mặt trong tương lai bởi các doanh nghiệp họ không có lịch sử và được thừa kế lâu đời như các ông trùm trên thế giới như Nikes, GES và Microsoft… Nó đòi hỏi bạn phải suy nghĩ để tạo ra những nguyên tắc, triết lý nhằm làm cho doanh nghiệp bạn trở nên khác biệt và độc đáo. Chúng nên  có tính truyền cảm hứng và chiến lược đồng đều như nhau. Chúng sẽ tạo động lực cho bạn mỗi  sáng, nhưng đồng thời cũng giống như kim chỉ nam để giúp bạn khi cần ra các quyết định.
Bạn có thể là người tiên phong trên  thị trường, tuy nhiên việc xác định những gì làm cho bạn trở nên khác biệt là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi mà lĩnh vực hoạt động của bạn ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh hơn.

CHIA SẺ VỀ DỰ ÁN!

Hãy chia sẻ những yêu cầu cơ bản về dự án của bạn để có được báo giá phù hợp từ Cánh Cam.